Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - zdjęcia nie posiadają opisów meta,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Duda-Gieryk.
 • E-mail: bibliotekawiskitki@o2.pl
 • Telefon: 46 856 72 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
 • Adres: Plac Wolności 34
 • E-mail: bibliotekawiskitki@o2.pl
 • Telefon: 46 856 72 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Miejsko-Gminna Bibloteka Publiczna w Wiskitkach, Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki

- do budynku prowadzi główne wejście od strony dziedzińca

- wejscie główne ma stopnie oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych

- pomieszczenia biblioteki znajdują się na I-piętrze

- w budynku nie ma windy

- do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w budynku brak oznaczeń brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- brak możliowści skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego

 

2. Budynek: Filia biblioteczna w Guzowie, ul. Rodu Łubieńskich 2, 96-315 Wiskitki

 

- pomieszczenia biblioteki znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie

- do budynku prowadzi wejście od strony parkingu szkolnego

- wejście główne ma stopnie i schody

 - w budynku nie ma windy

- do budynku i  wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w budynku brak oznaczeń brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego

 

3. Budynek: Filia biblioteczna w Starych Kozłowicach 145

- pomieszczenie biblioteki  znajduje się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Starych Kozłowicach

- wejście główne do biblioteki jest oddzielne

- pomieszczenie biblioteki znajduje się na I- piętrze

- w budynku nie ma windy

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w budynku brak oznaczeń brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego

 

4. Budynek: Filia biblioteczna w Jesionce, ul. Cicha 7, 96-315 Wiskitki

- do budynku prowadzi wejście główne od ul. Cichej

- wejście główne nie ma stopni i schodów

- pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze

- w budynku nie ma windy

- do pomieszczenia biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem 

- w budynku brak oznaczeń brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Imieniny